Rigger kurs modul P-2.4 & P-4.4

 • 12.08.2024 - 16.08.2024

  7 Tilgjengelig

  Norsk

 • 02.09.2024 - 06.09.2024

  8 Tilgjengelig

  Norsk

 • 23.09.2024 - 27.09.2024

  0 Tilgjengelig

  Norsk

  Fullt
 • 14.10.2024 - 18.10.2024

  8 Tilgjengelig

  Norsk

 • 04.11.2024 - 08.11.2024

  9 Tilgjengelig

  Norsk

 • 25.11.2024 - 29.11.2024

  10 Tilgjengelig

  Norsk

 • 16.12.2024 - 20.12.2024

  10 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 40 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • HMS,
 • Sikring av verktøy
 • Materialhåndteringsplan
 • Taljer, konstruksjon, virkemåte, bruk
 • Løftebukk
 • Valg av løfteutstyr
 • Enkle løfteinnretninger
 • Roller, ansvar, kommunikasjon
 • Risikovurdering
 • Løftetabeller
 • Riggearrangement, bjelker, festepunkt
 • sertifisert og usertifisert struktur
 • Praktisk rigging, horisontalt, vertikalt
 • Teoretisk og praktisk prøve

Målsetting

Opplæringsplanen skal bidra til å ivareta et høyt faglig nivå som er tilpasset partenes behov for sikre kran- og løfteoperasjoner offshore og på landanlegg, med referanse til aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse

Inntakskrav

Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er gjennomført og bestått:
1. Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3)
2. Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113
Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis

Målgruppe

Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personell som skal:• utføre riggeoperasjoner• gjennomføre opplæringsløp som dekksoperatør• gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider• lede/koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner• være operasjonelt ansvarlig• være verneombud

Avslutningsprøve

Læretiltaket skal avsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper i samsvar med kompetansemål.Kursdeltakerne deles opp i to grupper, der gruppe 1 gjennomfører praktisk prøve og gruppe 2 vurderer gruppe 1. Etter at gruppe 1 er ferdig med praktisk prøve bytter de to gruppene roller. Varighet på praktisk prøve er inntil 3 timer for hver gruppe. Det skal gis to forskjellige oppgaver til gruppene.

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator