Rigger P-4.4

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 32 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Teori
 • Bruksattester
 • Regelverk
 • Struktur
 • Hjelpeverktøy
 • Verneutstyr
 • Praksis
 • Praktisk øvelser
 • Planlegging av operasjoner
 • Sikker Jobb Analyse
 • Prosedyrer
 • Valg og kontroll av løfteredskap
 • Riktig stropping
 • Bruk av barriere/sperremateriell
 • Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last
 • Riktig bruk av verneutstyr
 • Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Inntakskrav

Skal ha gjennomført:Modul O- 1.1 (24 timer) Bruk av løfteredskap (Stroppekurs)Modul O- 2.2 (16 timer) Fallsikring og enkle løfteinnretninger

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter transportabelt løfteutstyr og/eller manuelle/kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/eller vertikal forflytning av last

Avslutningsprøve

Teori min. 30 spm.Praktisk prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator