Riggerkurs P-4.4 Repetisjon

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

 • Introduksjon
 • Generelt om riggeroperasjoner
 • Personlig verneutstyr
 • Regelverk
 • Planlegging av operasjoner, SJA, prosedyrer
 • Praktisk øvelser
 • Planlegging av operasjoner
 • Valg og kontroll av løfteredskap
 • Riktig stropping
 • Bruk av barriere/sperremateriell
 • Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last
 • Riktig bruk av verneutstyr
 • Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon

Målsetting

Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Inntakskrav

Riggerkurs mod. O-2.2 og O-3.2

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter transportabelt løfteutstyr og/eller manuelle/kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/eller vertikal forflytning av last

Avslutningsprøve

Praktisk prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator