Risikovurdering/Hazop

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Definisjoner
 • Risikovurdering NS 5814
 • Risikostyring-retningslinjer NS-ISO 31000:2018
 • Risikostyring-metoder NS-ISO 31010:2009
 • Informasjonssikkerhet NS-ISO 27005:2011
 • Planlegging
 • Risikokartlegging
 • Risikoanalyse
 • Forskjellige metoder
 • Gjennomføring av operasjoner
 • Risikoevaluering

Målsetting

Etterkurset skal eleven ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innenrisikokartlegging. Hensikten er å prøve å identifisere alle potensielle farerunder alle tenkelige forhold og iverksette tiltak for å redusere eller fjernedisse.

Inntakskrav

Det kreves ingen forkunnskap

Målgruppe

Personell som i sitt virke har behov for å gjennomgå risikovurderinger, prøve og identifisere potensielle farer i forbindelse med sitt arbeid

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.