Sikker bruk av løfteutstyr R-003N

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 3 timer

Kursinnhold

 • Introduksjon til Norsok R-003
 • Regelverk
 • Risikovurdering
 • Roller og ansvar
 • Kompetanse krav
 • Sakkyndig virksomhet
 • Sikker bruk av løfteutstyr
 • Planlegging, SJA, AT,
 • Signalgiver, anhuker
 • Kalkulasjon av last, løftetabeller
 • Ståltau, kroker, endefeste,
 • Kjetting, klemmer, fiber stropper, sjakkel,
 • Sikker utførelse, blind løft
 • Lastbærere
 • Rigging
 • Arbeidsoppgaver, eksamen

Målsetting

Formålet med denne Norsok-standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyrStandarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Inntakskrav

gjennomført Norsok R-003

Målgruppe

Personell som arbeider offshore innen dekk, boredekk, teknisk

Avslutningsprøve

skriftlig prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator