Simulator G5 Offshore kran Oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNV No. 2.14

 • 23.09.2024 - 25.09.2024

  3 Tilgjengelig

  Engelsk

Varighet: 24 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Regelverk
 • Standard EN 13852
 • (Arbeidsmiljøloven,Aktivitetsforskriften,NORSOK R-003)
 • Maritimt regelverk
 • Styrende dokumentasjon
 • Krav til operatør
 • Kranens bruksområder, begrensninger
 • Sikkerhetsfunksjoner
 • Nødprosedyrer
 • Sikker bruk av offshore kran
 • Praktisk verifikasjon, kontroll og vedlikehold
 • Kommunikasjon
 • Praktisk trening på simulator
 • Eksamen teori, praksis

Målsetting

Målsetningen med kurset er å gi operatører med andre offshore kran sertifikat (danske, hollandske eller engelske) en oppgradering innen norsk regelverk og en oppdatering av offshore kran (teknisk kunnskap) av EN 13852. Videre skal man kunne verifisere kunnskap i tråd med opplæringsplan O-2.1 Offshore kran kompetanse

Inntakskrav

Kandidaten skal kunne dokumentere å ha gjennomført tilsvarende moduler som opplæringsløpet tilsier; Løfteredskap (Stroppe/Anhuker kurs), VHF kurs, Offshore kran step 1-2-3, praksis som offshore kranførerOperatører som kun har tilsvarende step 1-2 og ikke har gjennomført praktisk eksamen offshore med sensor (step 3), må i tillegg gjennomføre dette etter endt kurs

Målgruppe

Kranførere med kranfører lisenser for offshore kraner gjennomført eksempelvis i Storbritania, Nederland eller Danmark

Avslutningsprøve

Teori:Minimum antall spørsmål: 30Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 timeMinimum score for å bestå: 80%Praksis i simulator:Minimum oppgaver: 1Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 timeMinimum score for å bestå: 100%

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator