Stillas 5-9 meter

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 16 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Regelverk.
 • Planlegging av stillasarbeid.
 • Stillaskonstruksjoner. 5-9m
 • Tillatte belastninger.
 • Forankring / Vindbelastning.
 • Kontroll av stillas
 • Rapport om kontroll av stillas.
 • Risikovurdering.
 • Tiltak for å redusere risiko
 • Merking av stillaset.
 • Fallsikring
 • Montering/demontering av stillas
 • Evaluering

Målsetting

Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling.

Inntakskrav

Må være fylt 18 år ved kursoppstart.
Må ha gjennomført stillas 2-5 meter.

Målgruppe

Personell som skal montere stillas i høyde mellom 5 og 9 mete

Avslutningsprøve

Teoretisk test vil bli gitt

Kursbevis / sertifikat

Blir utsted etter endt kurs. opplæringsbevis blir gitt etter fremvisning av dokumentasjon på ansatt 6 måneder i bedrift hvor stillas 5-9 meter er blitt utført. Dokumentasjon fremlegges.