Stillas for 2m – 9m (30t)

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 30 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Regelverk.
 • Planlegging av stillasarbeid.
 • Stillaskonstruksjoner. 2-9m
 • Tillatte belastninger.
 • Forankring / Vindbelastning.
 • Kontroll av stillas
 • Rapport om kontroll av stillas.
 • Risikovurdering.
 • Tiltak for å redusere risiko
 • Merking av stillaset.
 • Fallsikring
 • Montering/demontering av stillas
 • Evaluering

Målsetting

Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv mellom 5 og 9 meter i standardoppstilling.

Inntakskrav

Grunnleggende fallsikring

Målgruppe

Personell som skal montere stillas i høyde mellom 5 og 9 meter

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator