Stillas kontrollør

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 40 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Sikkerhet på arbeidsplassen
 • Planlegging av arbeid i høyden
 • Monteringsanvisning
 • Regelverk
 • Alminnelige bestemmelser og ansvarsforhold
 • Tekniske krav
 • Stillaskonstruksjoner
 • Krefter som påvirker stillas
 • Konstruksjoner under oppførelse
 • Risikovurdering
 • Praktisk kontroll av stillas
 • Rapportering av inspeksjon
 • Arbeid på ferdige konstruksjoner

Målsetting

Målsettingen er at den som gis opplæring er oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om kontroll av stillas slik at ulykker ved bruk unngås. Videre skal kurset gi kandidaten en kompetanse som er i samsvar med regelverket.

Inntakskrav

Eleven må være fylt 18 år ved kursets begynnelseTilfredsstille helse- og synskrav i henhold til Arbeidstilsynets- Ptil’s, og Sjøfartsdirektoratets kravTeknisk fagkompetanse

Målgruppe

Kurset er beregnet på personell som skal gjennomføre kontroll av stillas på vegne av egen arbeidsgiver, og etter gjeldende krav for bygging av stillas

Avslutningsprøve

Teori 20-30 spørsmål

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon, om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn, og fødselsdato og signert av daglig leder/kurs koordinator