Stillas over 9 meter

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 36 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Sikkerhet på arbeidsplassen
 • Regelverk
 • Planlegging til arbeid i høyden
 • Stillaskonstruksjoner
 • Tekniske krav, konstruksjoner
 • Forankring, avstivning, tilpasning
 • Konstruksjoner under oppførelse, montering
 • Kontroll og rapport og tilsyn under oppføring/demontering
 • Risikovurdering
 • Merking
 • Adkomst
 • Fallsikringsutstyr
 • Eksamen
 • NB! 72 t praksis + 6 mnd i bedrift

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring er oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om bygging av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås, videre gi kandidaten en kompetanse som er i samsvar med regelverket.Etter gjennomgått kurs, skal deltakerne ha nødvendig kunnskap for å gjennomføre praktisk opplæring min 72 timer. Føren arbeidsgiver kan sette kandidaten til selvstendig arbeid skal man påse atman har anvendt stillas i min. 6 måneder.

Inntakskrav

Eleven må være fylt 18 år ved kursets begynnelse.

Målgruppe

Målgruppenfor dette læretiltaket er i første rekke personer som skal montere, demontere,endre og kontrollere stillas i samsvar med forskrift utførelse av arbeid § 17-4 over 9 meter

Avslutningsprøve

Teori 20-30 spørsmål

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator