Støping av sockets

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Lovverk, regelverk og standarder
 • Ståltau
 • Teori om støping av sockets etter NS EN-13411-4
 • Vernetiltak under støping
 • Praktisk støping
 • Kapping av ståltau
 • ­Klargjøring
 • ­Rengjøring
 • ­Støping
 • ­Kontroll
 • Eksamen

Målsetting

Kurset er ment å gi personell en god teoretisk og praktisk grunnopplæring på støping av sockets iht EN-13411-4

Inntakskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter ståltauDette er aktuelt for dekkspersonell, matroser, borepersonell, kranførere og kontrollører

Avslutningsprøve

Teori min. 20 spørsmål

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator