Stor truck T6-8

 • 07.08.2024 - 07.08.2024

  16 Tilgjengelig

  Norsk

 • 11.09.2024 - 11.09.2024

  16 Tilgjengelig

  Norsk

 • 23.10.2024 - 23.10.2024

  16 Tilgjengelig

  Norsk

 • 04.12.2024 - 04.12.2024

  16 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 8 timer

Kursinnhold

 • Innledning
 • Krav til operatør
 • Regelverk
 • Trucktyper og bruksområder
 • Tilleggsutstyr
 • Ulykker
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Kontroll og rapportering
 • Stabilitet
 • Godshåndtering
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
 • Eksamen

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av stortruck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås

Inntakskrav

Kandidaten må dokumentere tidligere å ha gjennomført modul 1.1 2.2–3.2–4.2  Type T4 .

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter stortruck

Avslutningsprøve

TeoriMinimum antall spørsmål:30Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator