Teknisk Ansvarlig for kran og løfteoperasjoner

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

  • Introduksjon
  • Regelverk Norsok R-003/R-002
  • Roller og ansvar
  • Krav til sakkyndig virksomhet
  • Sakkyndig kontroll av løfteutstyr
  • Krav til dokumentasjon
  • Vedlikehold/PM-rutiner
  • Modifikasjon/reperasjon
  • Analyseverktøy
  • Evaluering

Målsetting

Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003, samt teknisk ansvarligs pålagte ansvar innen kran og løft. Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, roller og ansvar, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Inntakskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter NORSOK R-003.

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.