Teknisk ansvarlig, kraner og løfteoperasjoner

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

  • Innledning
  • Roller og ansvar
  • Sakkyndig virksomhet, vedlegg H Norsok R-003
  • Kvalitetssikring
  • Kontroller
  • Dokumentasjon
  • Oppfølging
  • Vedlikehold vedlegg G Norsok R-003
  • Øvelser
  • Eksamen

Målsetting

Hovedmålet med opplæringen er å gi teknisk ansvarlig tilstrekkelige kunnskaper om krav til til vedlikehold og sakkyndig kontroll på kraner og annet løfteutstyr. Videre skal opplæringen gi deltakerne kunnskap om krav til dokumentasjon som skal forefinnes på løfteutstyret.

Inntakskrav

Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er:NORSOK standardene R-003N alt. R-005N, Sikker bruk av løfteutstyr

Målgruppe

Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personer som skal inneha rollen som Teknisk Ansvarlig

Avslutningsprøve

Læretiltaket skal avsluttes med en prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper i samsvar med læretiltakets hoved- og delmål. Avsluttende prøve skal bestås med minimum 80% riktig besvarelse av antall oppgaver.

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator