Truck kl. 1-4 offshore

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 20 timer

Kursinnhold

 • Innledning
 • Krav til truckfører
 • Regelverk i Norge
 • trucktyper/klasser
 • ulykker med arbeidsutstyr
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Kontroll og rapportering
 • Stabilitet
 • Godshåndtering
 • Bruk og sikkerhetsbestemmelser
 • Praktisk modul 3.2 (6 t)
 • Eksamen Teori,
 • Praksis hvis man kan dokumentere 20 t

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Inntakskrav

Gjennomført modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Målgruppe

Personell som skal bruke arbeidsutstyr som truck i sin arbeidsituasjon

Avslutningsprøve

Teori modul 2.2 Antall oppgaver min. 30Maksimal tid for prøve: 1 time Minimum score for å bestå: 80%

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.