Truck T1 – T5 mod 1-2.2-3.2

 • 12.08.2024 - 15.08.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 02.09.2024 - 05.09.2024

  8 Tilgjengelig

  Norsk

 • 23.09.2024 - 26.09.2024

  8 Tilgjengelig

  Norsk

 • 14.10.2024 - 17.10.2024

  8 Tilgjengelig

  Norsk

 • 04.11.2024 - 07.11.2024

  8 Tilgjengelig

  Norsk

 • 25.11.2024 - 28.11.2024

  8 Tilgjengelig

  Norsk

 • 16.12.2024 - 19.12.2024

  8 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 32 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø,
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Krav til operatør
 • Trucktyper, truckulykker, konstruksjon og virkemåte
 • Kontroll og rapportering
 • Stabilitet
 • Godshåndtering
 • Bruks – og sikkerhetsbestemmelser
 • Praktisk grunnopplæring/kjøreteknikk
 • Teoretisk eksamen

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk,slik at uhell og ulykker unngås

Inntakskrav

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck

Avslutningsprøve

Teori modul 1.1
Minimum antall spørsmål: 30
Maksimum tid for prøve: 1 time
Minimum score for å bestå: 80 %
Teori modul 2.2
Minimum antall spørsmål: 30
Maksimal tid for prøve: 1 time
Minimum score for å bestå: 80 %
Praksis modul 3.2 Praksis 8 timer i opplæringsvirksomhet.
Praksis modul 4.2 tas i bedrift eller på opplæringsvirksomhet
( Modul 4.2 inngår ikke i kurset)

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator