Truck T1-T5 Repetisjon

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 4 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

  • Innledning
  • Lover og forskrifter oppdatering
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
  • Krav til operatør
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Praktisk operasjon

Målsetting

Målsettingen med oppfriskningen er å gi operatør av truck en oppdatering over nytt regelver, gjennomgang av kjøreteknikk og sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås.

Inntakskrav

Operatør sertificate T1 – T4

Målgruppe

Truckførere

Avslutningsprøve

Teori

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator