Undersøkelse og granskning av HMS hendelser

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 16 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

  • Innledning
  • Regelverk, Retningslinjer
  • Tilrettelegging for granskning
  • Granskningsprosessen
  • Planlegging av granskning
  • Gjennomføring av gransking
  • Rapportskrivning
  • Oppfølging og læring

Målsetting

Hovedformålet med granskinger og undersøkelser, er å gi kjennskap til prosesser og metoder som kan legges til grunn for å gjennomføre en god og uavhengig gransking eller undersøkelser, samtidg som man i etterkant av uønskede HMS hendelser kan identifisere erfaringspunkter som kan bidra til læring, samt å hindre gjentagelse, 

Inntakskrav

Ingen krav

Målgruppe

Personell som i sitt virke har behov for å ha grunnlag for undersøkelse og granskning av HMS hendelser

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.