Varme arbeider grunnleggende

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Sertifiseringsordningen
 • Lover og forskrifter
 • Forsikringsforhold
 • Brannteori
 • Brannslokning
 • Verneutstyr og førstehjelp
 • Risikovurdering
 • Forebyggende tiltak i forbindelse med arbeidet Kontroll og rydding etter arbeid
 • Rutiner ved brann
 • Evaluering

Målsetting

Målsetningen med opplæringen er å gi grunnleggende kunnskaper som kreves av en arbeidsgiver og arbeidstakere for at de skal kunne utføre varme arbeider på en sikker og forsvarlig måte, sveising, loddearbeid, vinkelsliper osv.

Inntakskrav

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe

Personell som i sitt virke vil arbeide på tilfeldige arbeids- plasser, klassifisert som varme arbeider

Avslutningsprøve

Teoriprøve min. 20 spørsmål, min. 80% riktig besvarelse for å få bestått

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator