Kran, løft og pakking

Løfteredskap

Kran og løfte kurs

Kran simulator

Vinsj kurs

Pakking, sikring og transport av last

Truck kurs

Personløfter kurs

Rigger

Støping av socket

Kurs gjennomført offshore – VAK

Ansvarlig personell