G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1

Detaljer om kurset

Startdato

19.06.2023 09:30

Sluttdato

20.06.2023 15:00

Varighet

2 dager

Pris

NOK 6550 (Pris for privatpersoner)

Språk

Norsk

Forhåndskunnskaper

Forhåndskrav til deltakelse er:

18 år og gjennomført og bestått: modul O-1.1G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3).

Alle forhåndskrav skal dokumenteres avdeltaker i form av kompetansebevis, og skal verifiseres av opplæringsvirksomhet, førlæretiltaket starter.


Registreringskjema