G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1 In accordance with Stage 2 training

Detaljer om kurset

Startdato

26.06.2023 09:30

Sluttdato

27.06.2023 15:30

Varighet

2 dager

Pris

NOK 6550 (Pris for privatpersoner)

Språk

Engelsk

Forhåndskunnskaper

Eleven skal være minimum 18 år ved kursets begynnelseEleven skal ha gjennomgått og bestått:Modul O-1.1 Løfteredskap, alternativt Modul 1.1- 2.3


Registreringskjema