Farlig gods IMDG

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 16 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Hva er farlig gods
 • Uhell, risikovurdering
 • Krav, klassifisering, identifisering
 • Embalering og forsendelsesmetoder
 • Merking og faresedler
 • Dokumentasjon
 • Stuing og separasjon
 • Arbeidsoppgaver
 • Introduksjon til ADR
 • Eksamen

Målsetting

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på veg og sjø.

Inntakskrav

Ingen krav til forkunnskap

Målgruppe

Kurset er rettet mot operativt personell, lagerholdere og avsendere, speditører, rederi og andre involverte i kombinert vei og sjøtransport av farlig gods. Personell offshore som forestår lasteplanlegging, stuing, adskillig, mottak og forsendelse av nevnte gods.

Avslutningsprøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator