G-07 Kontroll av vinsjer taljer og spill, del 1 og 2

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 40 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Forskrifter, veiledninger, standarder
 • Oppbygging
 • Komponentlære
 • Sertifisering og kontroll
 • Ståltau/kabularkjetting
 • Instruksjonsbøker
 • Øvingsoppgaver
 • Øvelse i kontroll vinsj, taljer, osv.
 • Kontrollutstyr
 • Rapportskriving
 • Eksamen

Målsetting

Etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G7

Inntakskrav

Minimum 18 år ved kursets begynnelseModul K-G00 Generell del løfteinnretninger

Målgruppe

Personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G7

Avslutningsprøve

Teoretisk eksamen ca. 30 spørsmålPraktisk prøve omfatter:• Kontrollprosedyrer og sjekklister• Verktøy og utstyr• Kontroll• Rapportskriving

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator