P-3.1 Offshore kran G5- teori

 • 18.09.2024 - 20.09.2024

  0 Tilgjengelig

  Norsk

  Fullt
 • 20.11.2024 - 22.11.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 24 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Gjøre rede for roller, ansvar og kommunikasjon
 • ved bruk av offshorekraner.
 • Lover, forskrifter, standarder,
 • Dokumentasjon og kontroll av kraner
 • Offshorekranens konstruksjon og virkemåte
 • Nød og sikkerhetssystem
 • Kranens kapasitet, dynamiske påkjenninger
 • Lastkart, lasteindikator
 • Krav til vinsjer, personell løft/krav
 • Kontroll og vedlikehold av ståltau, kroker og blokker
 • sikkerhetskrav,
 • Sikre løfteoperasjoner
 • Evaluering

Målsetting

Målsetningen for dette læretiltaket er at den som får opplæring skal tilegne seg tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og sikker bruk av G20 fastmontert hydraulisk kran og G5 Offshore kraner til håndtering av last internt, i åpen sjø, mot skip, og/eller flytende innretninger og undervannsløft.

Inntakskrav

18 årModul O-1.1 G11 alternativt modul 1 og 2.3. Løfteredskap (kompetansebevis skal verifiseres)G20 Fastmontert hydraulisk kran

Målgruppe

Målgruppen for dette læretaket er kandidater som skal bli operatør av G5 Offshore krane

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve ca. 50 spørsmål

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringsted, kursinnhold, dato for gjennomføring, varighet, kandidatens navn og fødselsdator, være signert av daglig leder/kurs koordinator