Pakking og sikring av last O-2.6 Repetisjon

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 8 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Årsaker til uønskede hendelser, avviksrapportering
 • Risikovurdering
 • Regelverk, standarder og NOG's veiledning
 • Dokumentasjon
 • Ulike lastebærere, planlegging, brukerkontroll, pakking
 • Bruk, kontroll av lastsikringsutstyr,
 • Praktisk trening:
 • – Gjennomføring av brukerkontroll
 • – Planlegge og gjennomføre innlastning og sikring av last
 • – Sikkerhet under operasjon
 • – Bruk av barrierer
 • -Teoretisk og praktisk eksamen

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring vedlikeholder kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere. Det omfatter hele logistikkjeden fra leverandør til kunde og visa versa for å sikre at uønskede hendelser ikke forårsakes.

Inntakskrav

Løfteredskap O-1.1 alt. module 1.1-2.3 evt F-2702O-2.6 Pakking, sikring av last

Målgruppe

Personell som leder, koordinerer og arbeider med sikring av last

Avslutningsprøve

Teoretisk og praktisk prøveDen teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig flervalgsprøve.Den skriftlige prøven består av 30 spørsmål. Det kreves minst 24 riktige svar.Den praktiske opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om, og kan vise:• Riktig bruk av personlig verneutstyr• Brukerkontroll av lastbærere og vurdere om den kan brukes eller ikke• Planlegge å gjennomføre pakking og sikring av en gitt last – Korrekt sikring av arbeidsområde – Riktig lastbærer – Riktig bruk av ulike lastsikringsutstyr

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.