Teleskoptruck C1 & C2

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 6 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Innledning
 • Bruksområder teleskoptruck C1 t.o.m. 10 tonn
 • Ulykker med teleskoptruck
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Støtteben og stabilitet
 • Bomkonstruksjon
 • Overlastsystem
 • Lastediagram
 • Oppstilling
 • Teoretisk prøve
 • Evaluering

Målsetting

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngåes.Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker. Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

Inntakskrav

Truck T1-T4

Målgruppe

Avslutningsprøve

Ja

Kursbevis / sertifikat

Ja