Truckføreropplæring (T1)

Finner ingen tilgjengelige datoer for dette kurset

Varighet: 5 timer

Minimum deltakelse for å bestå:100%

Kursinnhold

  • Introduksjon
  • Trucktyper og tilleggsutstyr
  • Konstruksjon "aktuell truck"
  • Kontroll og rapportering
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Praktisk bruk

Målsetting

Hensikten med opplæringen er å gi truckføreren i kl. 1 en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr.

Inntakskrav

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck klasse T1 (Dokumentert opplæring)

Avslutningsprøve

Teori prøve

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator