Vinsjoperatør P-3.3

 • 05.08.2024 - 06.08.2024

  1 Tilgjengelig

  Norsk

 • 19.08.2024 - 20.08.2024

  5 Tilgjengelig

  Norsk

 • 09.09.2024 - 10.09.2024

  3 Tilgjengelig

  Norsk

 • 30.09.2024 - 01.10.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 21.10.2024 - 22.10.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 11.11.2024 - 12.11.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

 • 02.12.2024 - 03.12.2024

  6 Tilgjengelig

  Norsk

Varighet: 16 timer

Minimum deltakelse for å bestå:80%

Kursinnhold

 • Introduksjon
 • Regelverk
 • Sikker bruk av vinsj/personellvinsj
 • Konstruksjon oppbygning og virkemåte
 • Personellvinsjens konstruksjon/virkemåte
 • Generelle sikkerhetsregler og nødprosedyrer
 • Merking, sertifisering, dokumentasjon
 • Kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for vinsj, ståltau, blokker osv.
 • Montering av ståltau
 • Praktisk bruk vinsj/personellvinsj
 • Teoretisk eksamen

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner en god teoretisk/praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende ustyr slik at ulykker ved bruk unngås

Inntakskrav

Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er gjennomført og bestått:Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3)Grunnleggende fallsikring, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis vedoppstart, og skal godkjennes av opplæringsvirksomheten før læretiltaket starter.

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter vinsj (boredekksarbeider, operasjonelt ansvarlig person, verneombud, lede/koordinere løfteoperasjoner)

Avslutningsprøve

Teori modul 3.3 Maksimal tid for prøve: 30 minutter Minimum score for å bestå: 80 %  Minimum antall spørsmål: 16 

Kursbevis / sertifikat

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator